Začatie stavebného konania na stavbu: LOZORNO (RÁC) NN káblové vedenie.

pdf
Dátum zadania: 31.08.2017