Územné rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia MAN Truck & Bus center Bratislava. Príloha 1 - rozhodnutie, Príloha 2 - mapka

pdf pdf
Dátum zadania: 12.09.2017