Rozhodnutie: Povolenie na odstránenie stavby rodinného domu súpisné číslo 166 na pozemku parcela č. 6803/2 k. ú. Lozorno.

pdf
Dátum zadania: 14.09.2017