Oznámenie o začatí stavebného konania zlúčeného s územným konaním. Trávniky— SO 03 Verejné osvetlenie. Prílohy Oznámenie a Mapa

pdf pdf
Dátum zadania: 19.09.2017