Zmluva o dielo č. 6/2017. Dodávateľ: N. L. stav s. r. o. 28.09.2017

pdf
Dátum zadania: 28.09.2017