VZN- ZRUŠENÉ - VZN 2/2017 - O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno.

doc pdf
Dátum zadania: 29.09.2017