Začatie stavebného konania spojeného s územným konaním. Rodinný dom a prípojky na inžinierske siete (elektro. voda. kanalizácia) na pozemku parcela registra C č 6602/6, 6602/2 k. ú. Lozorno

pdf pdf
Dátum zadania: 04.10.2017