Správa o výsledku vykonanej kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce k 31.08.2017

pdf
Dátum zadania: 05.10.2017