Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre vol‘by do zastupitel‘stva

pdf
Dátum zadania: 09.10.2017