Obj 05/10/2017 - údržba cintorína a domu smútku v Lozorne v mesiaci 10/2017v celkovej sume 850,- Eur. Dodávateľ: Pohrebníctvo Ecker sro.

pdf
Dátum zadania: 10.10.2017