Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 121729590. Západoslovenská distribučná, a.s.

pdf
Dátum zadania: 10.10.2017