Oznámenie o začatí konania. Začatie stavebného konania zlúčeného s územným konaním na stavbu: „Rodinného domu a prípojky na inžinierske siete pre stavebníka: Peter Cabadaj

pdf pdf
Dátum zadania: 12.10.2017