Oznámenie o začati dodatočného stavebného konania na stavbu: „Rodinný dom - novostavba“. Stavebník Stanislav Kováč.

pdf
Dátum zadania: 16.10.2017