Obj 06/10/2017 - vybudovanie spevnenej plochy pred unimobunkou na Jelšovej ulici v celkovej sume 811,14 Eur s DPH. Dodávateľ: N.L.Stav s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 16.10.2017