Oznámenie o začati konania o odstráneni stavby a nariadenie ústneho pojednávania. Staviteľ M. Sýkora

pdf
Dátum zadania: 19.10.2017