Obj 01/11/2017 - úprava hygienických zariadení pre ženy v budove ŠK v celkovej sume 14.997,94 Eur s DPH. Dodávateľ: N.L.Stav s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 07.11.2017