Verejná vyhláška - upovedomenie o podaní odvolania proti rozhodnutiu o umiestnení stavby č. SÚ 667/281/2017 (všetky odvolania sú v zip súbore)

zip
Dátum zadania: 13.11.2017