Stavebné povolenie na stavbu Rodinný dom a prípojky na inžinierske siete pre stavebníka Peter Cabadaj

pdf pdf
Dátum zadania: 16.11.2017