Rozhodnutie o umiestncní stavby Rodinný dvojdom a prípojky na inžinierske siete (elektro, plyn, voda, odkanalizovanie) pre stavebníka K. a V. Švendová

pdf pdf
Dátum zadania: 16.11.2017