Stavebné povolenie na stavbu Rodinný dom a prípojky na inžinierske siete (elektro, voda, kanalizácia) pre stavebníka Branislav Hrica

pdf pdf
Dátum zadania: 22.11.2017