Stavebné povolenie na stavbu Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zvončínska ulica ... pre stavebníka cooperate s.r.o.

pdf pdf
Dátum zadania: 22.11.2017