Rozhodnutie - zastavenie konania o odstránení stavby Hospodárska usadlosť s funkciou bývania stavebníka M. Sýkora

pdf
Dátum zadania: 22.11.2017