Rozhodnutie - zastavenie územného konania vo veci umiestnenia stavby MAN Truck & Bus center Bratislava.

pdf
Dátum zadania: 06.12.2017