Odborné stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Lozorno k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2019 - 2020

pdf
Dátum zadania: 07.12.2017