Obj 01/12/2017 - poradenská činnosť v zmysle par. 101 stavebného zákona a vypracovanie znaleckého posudku na zrealizovaný objekt... Dodávateľ: Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 13.12.2017