Zmluva o o nájme nebytových priestorov. Nájomca: Patrik Harák. 11. 12. 2017

pdf
Dátum zadania: 20.12.2017