Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Športový klub Lozorno. 22. 12. 2017

pdf
Dátum zadania: 04.01.2018