Obj 03/01/2018 - úprava miestnosti v budove zdravotného strediska v celkovej sume 4 649,88 s DPH. Dodávateľ: N.L.stav. s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 23.01.2018