Rozhodnutie - dodatočné povolenie stavby Rodinný dom novostavba stavebníka Stanislav Kováč

pdf
Dátum zadania: 25.01.2018