Obj 05/01/2018 - obecný informačno-navigačný systém UZ-02, UZ-12,UZ-13,UZ-14 v celkovej sume 1.805,40 s DPH. Dodávateľ: ARDSYSTEM, s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 25.01.2018