Obj 01/02/2018 - obecný informačno-navigačný systém :UZ-03, UZ-05 v celkovej sume 1.302,60 s DPH. Dodávateľ: ARDSYSTÉM, s r.o.

pdf
Dátum zadania: 02.02.2018