Správa o výsledku vykonanej kontroly pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií za kontrolované obdobie rok 2016

pdf
Dátum zadania: 06.02.2018