Obj 02/02/2018 - prípravné výkopové práce a uloženie káblovej korugovanej chráničky v dlžke 282 m pre prekládku vedenia vysokého napátia nad Troganovými lúčkami v Lozorne v celkovej sume 2.991,26 s DPH. Dodávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s.

pdf
Dátum zadania: 06.02.2018