Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním. Stavebník Ľ. Czanner a M. Czanner

pdf pdf
Dátum zadania: 06.02.2018