Stavebné povolenie - Záhradná chata súp. č. 3085 - rekonštrukcia. Stavebník A. Sebechlebský.

pdf pdf
Dátum zadania: 14.02.2018