Rozhodnutie - dodatočné povolenie zmeny stavby pred dokončením pre stavebníka Pluhár, Gregušková, Záhradná chata a prípojky na inžinierske siete

pdf
Dátum zadania: 19.02.2018