Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Mažoretky SOFFI Lozorno. 26. 2. 2018

pdf
Dátum zadania: 26.02.2018