Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Klub turistov Lozorno. 27. 02. 2018

pdf
Dátum zadania: 27.02.2018