Obj 01/03/2018 - 2ks lámp verejného osvetlenia na spojovacej ulici medzi Hlavnou ul — Kozinskou ul. vrátane výkopových prác v celkovej sume 3.822,95 Eur s DPH. Dodávateľ: ELEKTRA BŠ s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 06.03.2018