Oznámenie o začatí konania o dodatočnej zmene stavby pred jej dokončením, Rodinný dom a prípojky na inžinierske siete pre stavebníka Margita Vronková.

pdf
Dátum zadania: 06.03.2018