Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby s nariadením ústneho rokovania. MAN Truck & Bus center Bratislava

pdf pdf
Dátum zadania: 08.03.2018