Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2018. Prijímateľ: Mesto Malacky. 20. 02. 2018

pdf
Dátum zadania: 13.03.2018