Obj 02/03/2018 - povrchová úprava komunikácie na Zvončínskej ul. v celkovej výške 7.079,78 Eur s DPH. Dodávateľ: Compact-Gas s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 14.03.2018