Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Karate klub ZOKU. 14.03.2018

pdf
Dátum zadania: 15.03.2018