Obj 03/03/2018 - chodník na Hlavnej ulici v Lozorne v celkovej sume 6.840,22 s DPH. Dodávateľ: N.L.stav. s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 15.03.2018