Obj 04/03/2018 - povrchová úprava komunikácie v celkovej výške 5.757,32 Eur s DPH. Dodávateľ: Compact-Gas s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 16.03.2018