Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Lozorno. 21.03.2018

pdf
Dátum zadania: 21.03.2018