Začatie stavebného konania na stavbu: Rodinný dvojdom a prípojky na inžinierske siete pre stavebníka K. Švendová a V. Švendová

pdf pdf
Dátum zadania: 29.03.2018