Obj 05/03/2018 - dodanie javiskovej opony do budovy ŠK Lozorno... v celkovej sume 9.926,60 Eur s DPH. Dodávateľ: DEKORAVIA, s r.o.

pdf
Dátum zadania: 29.03.2018