Obj. 26/03/2018 - zabezpečenie procesu verejného obstarávania na realizáciu zákazky „Rozšírenie vodojemu v celkovej sume 1.950,- Eur s DPH. Dodávateľ: YEPT s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 09.04.2018